Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
ATB 193-ATB 194 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkelerinin amacı ve içeriyi ile Cumhuriyet tarihi.

TDB 103-TDB 104 Türk Dili
Dil Bilgisi Kuralları ve Yazım Kuralları.

ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Bilginin İşlenmesi, saklanması ve iletilmesi olan enformatik çağımızda, bilgisayar ortamında uzakta iletişim sistemleri üzerinde temellenmektedir. Bilgisayar kullanımı hayatın bütün alanlarına girmiş olmasın Fen bilimleri ve sosyal bilimlerin ayırmaksızın bütün allarda bilgisayar bilimleri bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşiyan olmayı zorunlu hale getirmiştir. İçerikleri bilgi teknolojilerine giriş, işletim sistemleri, temel uygulama yazılımları, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, www, web sayfası tasarımları.

YDB 131-141-151 YDB 132-142-152Yabancı Dil
Başlangıç düzeyinden alt-orta düzeye kadar prakit ağırlıklı yabancı dil bilgisi.

BEB 101-BEB 102 Beden Eğitimi
Sportif ve bedensel faaliyetler ve takım çalışmalar.

GSB 121-GSB 122 Müzik
Koro çalışmaları yapılmakta, genel müzik bilgileri.

GSB 123-GSB 124 Resim
Öğrenciler kişisel yetenekleri doğrultusunda resim çalışmaları.

BAH 127 Peyzaj Ekolojisi
Ekolojinin tanımı, Ekosistemler, İklim faktörleri, Toprak faktörleri ve bunların bitkilerde gelişme ve büyüme üzerine ektileri.

SER 111 Bitki Üretim Teknikleri
Bitki üretim ortamları, bu ortamlardaki farklı üretim teknikleri üzerinde teorik ve uygulamalı çalışmalar.

PEY 105 Bitki Tanıma-I
Bitkilerin fizyolojik olarak tanınması, boy, renk, çiçek, yaprak gibi organların algılanması, bitkilerin peyzajda kullanılma özellikleri ve üretimleri.

BAH 105 Toprak Bilgisi
Toprağın tanımı, oluşumu, toprak tipleri, toprak katmanları ve verimlilikleri.

PEY 113 Mesleki Uygulama-I
Alanda bitkisel ve yapısal uygulama çalışmaları yapılmakta ve alanın sürekliliğinin sağlanmasına yönelik bakım yapılmaktadır.

PEY 103 Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri
Peyzaj, Peyzaj mimarlığı kavramları, peyzaj mimarlığının çalışma alanları ve dayandığı temel ilkeler.

PEY 102 Çevre Sorunları
Çevre psikolojisinin bakış açısı, çevre, ekolojik sorumluluk, çevrenin algılanması.

PEY 104 Kuru Çiçek Düzenlemesi
Bitkisel materyalin toplanması, kurutulması, boyama yöntemleri ve düzenlenmesi teorik ve uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

PEY 106 Bitki Tanıma-II
Dış mekan süs bitkilerinin tanıtımı, kullanımı ekolojik istekleri ve üretimi.

PEY 108 Konstrüksiyonel Materyal-I
Peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılan yapay malzemeler.

PEY 110 Ölçme Bilgisi
Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, ölçü birimleri, ölçmede yapılan hatalar, basit ölçme aletleri ile yatay ölçmeleri, küçük arazi planlarının çıkartılması, alan hesapları ve yükseklik ölçmeleri.

PEY 112 Teknik Resim
Teknik çizim araç ve gereçleri, yazı ve çizgi tipleri, önemli geometrik çizimler, izdüşüm ve izdüşüm yöntemleri, görünüş çıkarma ve kesit alma teknikleri, ölçek ve ölçümlendirme.

ENF 128 Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar ortamında kullanılan program paketleri temel kavramlar ve terminoloji, çizimde kullanılan bilgisayar ve diğer araçların özellikleri, koordinatlar, sayılar ve işaretleme nesnelerinin klavye, maus ya da dijitizerdan yararlanılarak kullanılması.

PEY 114 Mesleki Uygulama-II
bir projenin alanda uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması doğrultusunda uygulamalar.

PEY 201 Peyzaj Alanlarında Sulama Tekniği
Sulamanın tanımı ve önemi, toprak-bitki-su ilişkileri, sulama yöntemleri ve uygun sulama yönteminin seçilmesi.

PEY 203 Peyzaj Mek. Ve Arazi Tesviyesi
Peyzaj çalışmalarında kullanılan makine, ekipmanları, kullanımları ve peyzaj çalışma mekanlarında arazi tesviyesi.

PEY 205 Bitki Tanıma-III
Dış mekan yapraklı ağaç ve çalı grubu bitkilerinin tanımı, kullanımı, ekolojik istekleri ve üretim yöntemleri.

PEY 207 Konstrüksiyonel Materyal-II
Konstrükisyonda kullanılan malzemenin kullanım alanları ve kullanım şekilleri.

PEY 211 Peyzaj Projeleme Tekniği
Bir projenin oluşturulma safhaları, çeşitli ölçekteki projelerin kağıda aktarılması.

PEY 213 Doğa Koruma ve Milli Parklar
Doğa korumanın önemi, doğa korumanın nedenleri, kriterleri, koruma alanları ile milli parklar ve Türkiye'deki örnekleri.

PEY 215 Yer Örtücü Bitkiler
Yer örtücü bitkilerin tanımı, kullanım alanları, kullanım şekilleri ve üretim yöntemleri ve ekolojik istekleri.

PEY 217 Mesleki Uygulama-III
Kamusal ve özel alanlarda farklı peyzaj çalışmalarının incelenmesi, açık alanlarda bitkisel ve yapısal materyallerin uygulanması.

SER 235 Gübreler ve Gübreleme
Gübre çeşikleri, içerikleri, kullanımları ve gübreleme uygulamaları.

PEY 202 Peyzaj Onarım Teknikleri
Bozulan doğal alanların yeniden doğaya kazandırılması için bitkisel ve yapısal malzemelerle onarım yöntemleri.

PEY 204 Peyzaj Projeleri Aplikasyon Tekn
Stüdyo çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış pejzay projesinin araziye geçirilmesi, projeye uygun olarak alanın düzenlenmeye çalışılması.

PEY 206 Bitki Besleme ve Beslenme Bozuklukları
Bitki besleme yöntemleri ve beslenme bozuklukları.

PEY 208 Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Süs Bitkileri hastalık ve zararlıları ve mücadele yöntemleri.

PEY 210 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
İç ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirilme ortamları, yöntemleri ve genel bakım kuralları.

ENF 228 Bilgisayar Destekli Tasarım-II
Teknik çizim çalışmalarında kullanılan AutoCad programı.

PEY 218 Mesleki Uygulama-IV
Açık yeşil alanların bakımı, onarım yöntemleri ve özel peyzaj uygulamalarının bitkisel ve yapısal yönden incelenmesi) gibi mesleki içerikli dersler yer almaktadır.
Dokümanlar
İletişim

Özel Kalem :     0252 - 211 19 94

 

Öğrenci İşleri :  0252 - 211 13 04

                          0252 - 211 22 45

Fax: 0252 - 211 13 17

e-mail: fethiye@mu.edu.tr

Yukarı Çık