Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı
ATB 193 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkelerinin amacı ve içeriyi ile Cumhuriyet tarihi hakkında bilgi verilmektedir.

TDB 103 Türk Dili
Dil Bilgisi Kuralları ve Yazım Kuralları hakkında bilgi verilmektedir.

ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Bilginin İşlenmesi, saklanması ve iletilmesi olan enformatik çağımızda, bilgisayar ortamında uzakta iletişim sistemleri üzerinde temellenmektedir. Bilgisayar kullanımı hayatın bütün alanlarına girmiş olmasın Fen bilimleri ve sosyal bilimlerin ayırmaksızın bütün allarda bilgisayar bilimleri bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşiyan olmayı zorunlu hale getirmiştir. İçerikleri bilgi teknolojilerine giriş, işletim sistemleri, temel uygulama yazılımları, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, www, web sayfası tasarımları hakkında bilgi verilmektedir.

YDB 131-141-151 Yabancı Dil
Başlangıç düzeyinden alt-orta düzeye kadar prakit ağırlıklı yabancı dil dersi verilmektedir.

BEB 101 Beden Eğitimi
Sportif ve bedensel faaliyetler ve takım çalışmaları yaptırılmaktadır.

GSB 121 Müzik
Koro çalışmaları yapılmakta, genel müzik bilgileri verilmektedir.

GSB 123 Resim
Öğrenciler kişisel yetenekleri doğrultusunda resim çalışmaları yapmaktadırlar.

SER 111 Bitki Üretim Teknikleri
Generatif Üretim Yöntemleri, Spor ile Üretim Yöntemleri, Vegatatif Üretim Yöntemleri, Çelikle Üretim Yöntemleri, Aşı ile Üretim Yöntemleri, Daldırma İle Üretim Yöntemleri, Ayırma Ve Bölme İle Üretim Yöntemleri, Doku Kültürü İle Üretim Yöntemleri.

SER 118 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği
Süs Bitkilerinin Sınıflandırılması, Karanfil, Gül, Gerbera, Gysophila, Freesia Yetiştiricilikleri, Buket Yapımı.

SER 104 Bahçe Bitkileri Temel Bilgisi
Bahçe Bitkilerinin Tanımı Ve Sınıflandırılması, Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Özellikleri, Meyve Bahçesi Tesisi, Sebze Bahçesi Tesisi, Meyve Ve Sebze Bahçelerinin Yıllık Bakım İşleri, Bahçe Bitkileri Ürünlerinin Muhafazası Ve Pazara Hazırlanması.

SER 144 Sera Sulama Yöntemleri
Sulamanın Tanımı, Önemi, Yararları, Sulama Yöntemi Ve Sulama Sistemi, Toprak Örneklerinin Alınması, Toprak Neminin Ölçülmesi, Toprakta Suyun Hareketi, Toprağın Su Alma Hızı Ve Ölçme Yöntemleri, Sulama Suyu İhtiyacı,Uygun Sulama Yönteminin Seçilmesi, Sulama Yönteminin Tanıtılması, Bazı Sera Bitkilerinin Sulanması.

BAH 110 Bitki Fizyolojisi
Metabolizma Fizyolojisi, Solunum, Asimilasyon, Fotosentez, Transplantasyon, Büyüme Ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler, Fizyolojik Olaylar.

SER 102 Meteoroloji
Meteoroloji Biliminin Tanımı Ve Diğer Pozitif Bilimler İle Olan İlişkisi, Atmosferin Yapısı Ve Özellikleri, Meteorolojik Elemanların İncelenmesi, Meteorolojik Ölçümler Ve İklimsel Kayıtların Tutulması, Meteorolojik Olayların Tarımsal Faaliyetler Üzerinde Oluşturduğu Etkiler, Agrometeorolojik Kayıtlar Ve Tarımsal Üretimlerde Bu Verilerin Kullanımı, Fenolojik Gözlemler.

BAH 125 Toprak Bilgisi
Toprak Oluşumu, Toprağın Fiziksel Özellikleri, Toprak Ve Su, Toprak Reaksiyonu, Toprağın Kimyasal Özellikleri, Toprak Organizmaları.

SER 101 Sera Yapım Tekniği
Seranın Önemi Ve Tanımı, Dünyada Seracılık, Ülkemizde Seracılık, Plastik Örtüler, Yüksek Plastik Örtüler, Seralar, Sera Yapı Malzemelerin Ve Yapı Elemanları.

BAH 119 Botanik
Giriş, Sitiloji, Histoloji, Organlar, Önemli Sera Bitkilerinin Latince İsimleri.

SER 106 Tarımsal Savaş İlkeleri
Bitkilerde Hastalık Kavramı, Simptomatoloji, Etiyoloji, Yabancı Otlar Ve Çiçekli Parazter Bitkiler, Bitki Hastalıkları İle Mücadele Yöntemleri.

SER 231 Sera İçi Kliması Ve Otomasyon
Sera Klimasını Oluşturan Çevre Koşulları Ve Bu Koşulların Bitkilere Etkileri, Klima Özelliklerinin Seralarda Nasıl Sağlanacağı, Isıtma, Havlandırma , Soğutma, CO2 Gübrelemesi.

SER 233 Park ve Bahçe Düzenlemesi
Peyzaj mimarlığı disiplinin tanımı, park ve bahçe tanımı, peyzaj tasarım süreci rekreasyon, rekreasyonel aktiviteler ve rekreasyonel planlamaya yönelik uygulamalar, örnek park ve ev peyzaj projeleri üzerinde çalışmalar.

SER 239 Ekolojik Tarım
Ekolojik Tarım Ve İlkeleri, Ekolojik Tarımın Ve Ürünlerinin Dünü Bugünü, Ekolojik Tarımda Rotasyon, Toprak Verimliliğinin Doğal Yollar İle Artırılması, Tarımsal Sulama Uygulamalarından Kaynaklanan Kirlilik Ve Alınacak Önlemler, Serada Ekolojik Tarım, Ekolojik Tarımda Kontrol Ve Sertifikasyon, Ekolojik Tarımda Bitki Korumanın Esasları.

SER 123 Bitki Ekolojisi
Dünya Besin Dengesi, Ekosistem Kavramı, Argoekosistemler, Bitki Ve Hayvan Kültür Formlarının Ortaya Çıkışı, Tarım Ve Çevre Faktörleri, Tarım Ve İklim Faktörleri, Işık, Sıcaklık, Hava Ve Hava Hareketleri, Yağış, İklim Ve Tarım, Tarım Ve Toprak Faktörleri, Toprak Verimliliği Ve Toprak Mikroorganizmaları.

SER 211 Hasat Sonu İşlemleri Ve Pazarlama
Hasat, Pazarlama Standardizasyonu, Paketleme Evi Ve Paketleme Evi İşlemleri, Bahçe Ürünlerinin Pazarlama Öncesi Depolanması, Pazara Ulaştırma.

SER 219 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği
Alçak Plastik Tüneller, Genel Seracılık.

SER 235 Gübreler Ve Gübreleme
Bitki Beslenmenin Tarihçesi, Bitki Beslemenin Önemi, Bitkilerde Bulunan Maddeler, Bitkilerin Besin Maddelerini Alması, Bitkilerin Aldıkları Besin Maddeleri Ve Noksanlıkları, Bitkilerin Beslenmesinde Kullanılan Gübreler Ve Özellikleri, Gübre Kullanılmasına Etken Faktörler, Gübrenin Veriliş Şekli, Verilecek Gübre Miktarı.

SER 221 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
İç Mekan Süs Bitkilerinin Sektör İçindeki Yeri Ve Önemi, İç Mekan Süs Bitkilerinin Yetiştirilmesine Ait Genel Bilgiler, İç Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanılan Saksı Harçları, İç Mekan Süs Bitkilerinin Gruplandırılması Ve Tanıtılması, Yaprakları İçin Yetiştirilen İç Mekan Süs Bitkileri, Çiçekleri İçin Yetiştirilen İç Mekan Süs Bitkileri, Kaktüs Ve Etli Yapraklı İç Mekan Süs Bitkileri, Bromeliadlar.

SER 229 Sera Süs Bitkileri Hastalıkları Ve Mücadelesi
Hastalık Etmenleri Ve Hastalığın Oluşumu, Toprak Kaynaklı Hastalıklar, Domates Hastalıkları Ve Mücadelesi, Biber Hastalıkları Ve Mücadelesi, Patlıcan Hastalıkları Ve Mücadelesi, Kabakgil Hastalıkları Ve Mücadelesi, Marul Hastalıkları Ve Mücadelesi, Önemli Süs Bitkileri Hastalıkları Ve Mücadelesi, Bitkilerde Virüs Hastalıklarının Genel Belirtileri Ve Mücadeleleri, Bitki Hastalıkları İle Genel Mücadele Yöntemleri Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

SER 236 Sera Ve Süs Bitkileri Zararlıları İle Mücadele
Hexopoda Hakkında Genel Bilgiler, Önemli Sera Ve Süs Bitkileri Zararlıları, Sera Bitkileri Zararlıları İle Mücadele.

SER 234 Bitki Beslenme Bozuklukları
Bitkilerde Beslenme, Beslenme Üzerine Etki Eden Faktörler, Önemli Besin Elementleri Ve Noksanlıkları, Besin Elementi Noksanlığı Belirtisi İle Hastalık Belirtilerinin Karşılaştırılması.

SER 230 Uygulamalı Seracılık
Tarım Alet Ve Makinelerinin Tanıtımı, İlaçlama Yöntemlerinin Tanıtımı, Sera Toprağının Hazırlanması, Tarımsal Mücadele İlaçlarının Tanıtımı, Çiftçi Seralarına Teknik Amaçlı Gezi, Serada Yetiştirilen Bitki Çeşitleri Hakkında Bilginin Verilmesi, Bitki Hastalık Etmenlerinin Mikroskopta Tanısı, Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemlerinin Anlatılması.

SER 240 Proje Hazırlama Ve Peyzaj Mimarisi
Peyzaj Tasarım Süreci, Peyzaj Tasarımında Konstrüksiyonel Ve Bitkisel Materyalin Kullanımı, Peyzaj Projesi Hazırlanmasında Kullanılan Malzeme Ve Yöntem, Peyzaj Avan Projesi Hazırlanmasına İlişkin Örnek Proje Çalışmaları, Mevcut Peyzaj Projelerinin Arazide Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgilerin Verilmesi) gibi mesleki içerikli dersler yer almaktadır.
Dokümanlar
İletişim

Özel Kalem :     0252 - 211 19 94

 

Öğrenci İşleri :  0252 - 211 13 04

                          0252 - 211 22 45

Fax: 0252 - 211 13 17

e-mail: fethiye@mu.edu.tr

Yukarı Çık